Křesťanské povltaví


Projekt podporující poznávání křesťanských pámátek v jihočeském povltaví

Spolek Most-Ćeské Budějovice ve spolupráci s Pastoračním střediskem při Biskupství českobudějovickém inicioval nástupem otce Tomase van Zavrela nový produkt cestovního ruchu jako samostatnou odnož celostátního projektu církevní turistika.
 

Bedřich Smetana složil skladbu Mou vlast v poslední části svého života, kdy své dny prožíval v osamělé hluchotě. Křesťané prožívají Boží přítomnost obzvlášť v tichu, a tak se může předpokládat, že i Bedřich Smetana vnímal útěchu Boží přítomnosti v životodárné řece zvané Vltava, která protéká českým krajem. Všude, kde protéká, se můžeme setkat s hlubokými životodárnými duchovními kořeny našich předků, neboť po mnoha staletích byl kraj obydlen křesťany. Pro ně byla jejich víra kotvou života, jejich naděje jim dávala odvahu žít dál v nepříznivých dobách a jejich láska utvářela vzájemnou sounáležitost s přírodou, lidmi a Bohem-Stvořitelem. Důkazem této víry, naděje a lásky je nespočet kostelů, kapliček, křížků a Božích muk posetých v krajině kolem této stříbropěnné řeky, která putuje od svého pramene v šumavských kopcích až po soutok s Labem u Mělníka. Bedřich Smetana krásně ztvárnil, jak se tato řeka neustále proměňuje, od opatrném zrození praménků až po mohutný proud v hlavní městě, až k jejímu zániku v Labi. Připomíná nám proměňující se životy lidí v proměnách času.

Cíle projektu Církevní turistika
 • Prezentovat nejširší veřejnosti poutní místa, křesťanské církevní památky a další zajímavosti, které mají staleté křesťanské kořeny našeho národa a našich krajů jako společného jmenovatele.
 • Představit nové možnosti využití církevních objektů a propojit církevní památky s dalšími doprovodnými aktivitami přispívajícími k obnově duchovních, duševních i fyzických sil
 • vytvářet nízkoprahový prostor pro otevřené setkání a osobní usebrání, intelektuální vzdělání a duchovní povzbuzení skrze ticho, hudbu, umění, přednášky, společenství, hry, bohoslužby apod.
 • navázat na atmosféru dovolené a odpočinku, kdy lidé hledají „něco jiného“
 • nenuceně připomenout křesťanské dědictví našich předků a probudit zájem o společenskou a kulturní hodnotu církevních památek moderními způsoby

V rámci celostátního projektu Církevní turistika vznikl dílčí samostatný projekt Křesťanské Povltaví.

Cíle projektu Křesťanské Povltaví
 • totožné s cíli projektu Církevní turistika
 • rozvoj zapomenutých, nevyužitých či dosud příliš nedostupných církevních památek a dalších sakrálních objektů
 • spolupráce s městy a obcemi na rozvoji cestovního ruchu v jedinečné oblasti
 • občanská angažovanost jako svébytná součást křesťanství
 • aktualizace kořenů našich předků a náboženského života v nejrůznějších podobách a intenzitě
Dosavadní aktivity projektu Křesťanské Povltaví
 • Web s turistickými trasy po památkách v okolí jihočeského Povltaví
 • Zpřístupnění kostela v Purkarci veřejnosti a instalace fotografické výstavy
 • Zpřístupnění kostela v Hluboké nad Vltavou a realizace meditační zahrady kolem kostela
 • Obnova areálu kolem kostela v Hosíně (viz samostatný projekt mounthosin.cz)
 • Od roku 2018 realizace stejnojmenných kulturních projektů za podpory Statutárního města České Budějovice, Jihočeského kraje a dalších institucí a sponzorů.