Z blogu


Purkarec


Malebná vesnice v Poltaví, přes kterou vedou populární cyklistické trasy Křesťanského Povltaví od Hluboké nad Vltavou do Týna nad Vltavou. Purkarec vznikl během středověké kolonizace hvozdu severně od královského hradu Hluboká neboli Froburg. Nachází se zde původně gotický kostel, který je významnou kulturní i historickou památkou s pseudorománskou věží z r. 1879. Je to krásné místo pro odpočinek i duchovní zastavení.

Spolek Most-České Budějovice ve spoluprací s farností Hluboká nad Vltavou, pod kterou spadá správa tohoto kostela, a za podpory Města Hluboká nad Vltavou chtělo toto místo otevřít projíždějícím turistům a dalším návštěvníkům, a to jednak jako místo duchovního občerstvení, ale také jako osvětu historie místní farnosti a bezprostředního okolí. V první fází se pod kůr umístila mříž, aby se návštěvníky dostali co nejdál do kostela. Po té se zde instalovala stálá velkoplošná fotografická panelová výstava, která vypráví o historie vzniku, zajímavostech z farní kroniky, osudech lidí, stavbě Temelínu, poutním místě Rachačka, apod.

Paralelně se zkulturnil interiér kostela, který byl ochuzen o bohatý hlavní oltář, který v minulém století nevyjasněným způsobem shořel a nikdy nebyl obnoven. Vrátil se zrekonstruovaný oltářní obraz sv. Jiřího, obohatil se jiným hlavním oltářem se sochami sv. Cyrila a Metoděje a zrekonstruovaným obětním stolem ze zrušeného kostela.

Kostel je přístupný v letní sezóně minimálně od června do září. Pokud byste chtěli tento a podobné počiny projektu krestanskepovltavi.cz podpořit, vyberte si jedno z možností na webu podportenas.online. Děkuji za Vaši přízeň.

  • (1 Tim, 1, 11-12)

    K jeho zvěstování jsem já byl ustanoven hlasatelem, apoštolem a čitelem. Proto také všechno snáším a nestydím se vydávat svědectví, neboť vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne.

    (1 Tim, 1, 11-12)