Ježíš řekl Tomášovi: „Nepochybuj a věř!” Tomáš mu odpověděl: „Můj Pán a můj Bůh.”


Tomas van Zavrel (1967) je rozený Pražák. Rok po jeho křtu s ním rodiče utekli z Československa do Nizozemí. Vyrůstal v římskokatolické rodině a zůstal jedináčkem. V mládí cestoval po celém světě, a tak se již do 18 let hravě naučil 6 jazyků. Poté, co vystudoval právnickou fakultu, se vrátil do rodné země jako vyslanec nizozemské poradenské společnosti a stal se minoritním společníkem české pobočky. Věnoval se studiím proveditelnosti a tržnímu průzkumu v oblasti nemovitostí pro nejrůznější soukromý a veřejný sektor. Dále se věnoval rozvoji konkrétních nemovitostí menších nizozemských investorů. Po delší vnitřní proměně a postupné obnově své víry se rozhodl skončit s businessem a přes různé okliky nastoupil v roce 2006 do Arcibiskupského kněžského semináře v Praze a na Teologickou fakultu Univerzity Karlovy.
I během studia zůstal velmi angažovaný a rozvíjel řadu mimoškolských aktivit. V roce 2011 dovršil svá studia získáním titulu magistr teologie. Svou diplomovou práci napsal na téma „Pojetí farnosti po druhém vatikánském koncilu“. Jáhenský rok sloužil v Táboře a jako novokněz byl ustanoven kaplanem v Sušici. Tam se svou horlivostí stal známý jako šumavský farář. V roce 2017 ho otec biskup Vlastimil povolal do Českých Budějovic jako ředitele Pastoračního střediska s 8 zaměstnanci a 10 terénními pracovníky. Zároveň byl ustanoven administrátorem v nedalekých farnostech Hluboká nad Vltavou, Hosín a Purkarec. Má na starosti rozsáhlou přestavbu farního areálu na Hosíně. Od roku 2020 je velmi aktivní na YouTube.

Tomas van Zavrel, roz. Zavřel


Narození: 21. 2. 1967, Praha
Svátost křtu: 8. 4. 1967, Praha
Emigrace: podzim 1968, Nizozemí
Jáhenské svěcení: 4. 9. 2010, České Budějovice
Svátost kněžství: 25. 6. 2011, České Budějovice

Vzdělání


ZŠ De Eemstein, Zwijndrecht (NL)
SŠ Develsteincollege, Zwijndrecht (NL)
VŠ Erasmus University of Rotterdam (NL) – Právnická fakulta (1987-1992)
VŠ Univerzita Karlova (ČR) – Katolická teologická fakulta (2006-2010)

Zaměstnání


Kolpron Consultants, Rotterdam (NL) – junior poradce (1990-1992)
Kolpron Praha (ČR) – společník (1992-1995)
Kolpron Consultants (ČR) – ředitel a společník (1995-1997)
Parnas Praha (ČR) – ředitel a společník (1997-2002)
Stavakon Group (ČR) – ředitel (1997-2002)
Řkf Tábor – jáhen (2010-2011)
Řkf Sušice – kaplan (2011-2017)
Řkf Kašperské Hory, Srní, Rejštejn, Prášily, Hůrka – administrátor (2013-2017)
Řkf Hartmanice a Dobrá Voda – administrátor in spiritualibus (2013-2017)
Vikariát Sušice Nepomuk – kaplan pro mládež (2014-2017)
Řkf Hluboká nad Vltavou – administrátor (od 2017)
Řkf Hosín – administrátor (od 2017)
Řkf Purkarec – administrátor (od 2017)
Pastorační středisko při Biskupství českobudějovickém – ředitel (od 2017)

Další činnosti


Soutěž Nejlepší z realit (ČR) – zakladatel a tajemník (1997-2002)
Asociace pro rozvoj nemovitostí (ČR) – spoluzakladatel a tajemník (1997-2002)
Vysoká škola ekonomická (ČR) – odborný asistent v oblasti nemovitostí (1997-2002)
Komunita l´Arche Gouda (NL) – ošetřovatel-dobrovolník (2002)
Komunita l´Arche Gouda (NL) – představený domu (2002-2005)
Poutní místo Lomec u Vodňan (ČR) – dobrovolník (2005)
Teologický konvikt Olomouc (ČR) – adept bohoslovec (2005)
Arcibiskupský seminář v Praze (ČR) – bohoslovec (2006-2010)
Referent pro církevní turistiku (od 2015)
Spolek Most-České Budějovice – předseda (od 2017)

Jazykové dovednosti


Aktivně: česky, holandsky, anglicky, německy
Pasivně: italsky, francouzsky
  • (1 Tim, 1, 11-12)

    K jeho zvěstování jsem já byl ustanoven hlasatelem, apoštolem a čitelem. Proto také všechno snáším a nestydím se vydávat svědectví, neboť vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne.

    (1 Tim, 1, 11-12)