Mount Hosín


Revitalizace historického farního areálu v Hosíně

Mount Hosín je bývalá zemědělská usedlost hosínské farnosti a nachází se uprostřed obce Hosín na okraji města České Budějovice. Umístěna na kopci, nabízí monumentální výhled na město. Tato zchátralá, ale rozsáhlá nemovitost z 18. století má velký potenciál pro svou výjimečnou polohu v lidnaté spádové oblasti města České Budějovice a pro svou centrální polohu v Jihočeském kraji. Kromě toho má jedinečný genius loci, který úzce souvisí s kulturním dědictvím.
 

Plebánie Hosín byl postavena v roce 1367. Matriky existují od roku 1599. Nejstarším písemným svědectvím obce Hosín je zmínka o místním faráři Oldřichovi z roku 1330. Zdejší osídlení je však mnohem starší. Archeologické nálezy dokládají, že zde lidé žili již v době bronzové. V době osídlení tohoto kraje slovanským obyvatelstvem zde bylo postaveno opevněné osídlení, do kterého také patřil kostel svatých Petra a Pavla. V baroku byl kostel na Hosíně kompletně přestavěn. Na konci 19. století zahájila rodina Schwarzenbergů nákladnou rekonstrukci a vznikl monumentální novorománský chrám. Slibný začátek poválečného vývoje obce byl v únoru 1948 přerušen. Postupné znárodnění soukromého vlastnictví včetně majetku církve a šlechty následovalo, a s tím ruku v ruce devastace kulturního dědictví. V devastovaném stavu byl po roce 1989 farní areál vrácen církvi.

Průzkum trhu potvrdil, že areál včetně zahrady bude prostorově jedinečným multifunkčním příměstským Střediskem volného času a vzdělávání pro školy a veřejnost. Umístění areálu v bezprostřední blízkosti města přináší jeho vynikající dostupnost, přičemž příměstská lokalita Hosína zajišťuje vhodné přírodní prostředí pro tento typ projektu. Rozsáhlá zahrada jako významná přidaná hodnota vytváří centrum, které je svým charakterem a velikostí v Jihočeském kraji ojedinělé.

Poslání projektu

"Nikdy předtím nebylo tak nutné sjednotit naše úsilí v široké vzdělávací alianci, formovat zralé jedince, schopné překonat rozdělení a antagonismus a obnovit strukturu vztahů kvůli bratrskému lidstvu." píše papež František ve svém prohlášení o iniciativě globálního edukativního paktu. Vzdělávání se dnes zdá být v rozporu s procesem zrychlení, který postihuje všechny oblasti lidského života a uvězňuje lidskou existenci ve víru vysokorychlostní technologie a počítačové techniky a neustále mění naše referenční body. V důsledku toho ztrácí lidská identita svůj orientační bod.

Podle afrického přísloví: „Vzdělávání dítěte vyžaduje celou vesnici“ papež František vyzývá, že takovou vesnici, která by generovala zdravě vzdělané jednice k prospěchu celé společnosti, je třeba ještě vytvořit. A to počínaje oproštěním se od jakékoliv formy diskriminace, aby sounáležitost mezi lidmi mohla svobodně vzkvétat. Uplatňování těchto zásad zahrnuje nejen učitele, studenty a jejich rodiny, ale širší občanskou společnost, včetně vědy, sportu, politiky a charitativních organizací.

Mount Hosín aspiruje na to, stát se jednou z odpovědí na toto volání po alianci mezi obyvateli naší planety a naším společným domovem zvaným Země, o který se musíme starat a respektovat jej. Mount Hosín chce nejen být místem pohostinnosti, pokoje a harmonie, spravedlnosti a lásky mezi všemi lidmi, ale také školou, těchto pro lidstvo vzácných ctností.

Základním východiskem je přitom je psychoanalytické teorie lidského vývoje Erik H. Eriksona, který předpokládá, že vývoj člověka se děje po celý jeho život a spadá do následujících osm stadií. Z tohoto důvodu chce Mount Hosín obsloužit celou škálu cílových skupin od ranného dětství až po důchodový věk. Propojení různých generací a inkluze různých skupin navazuje Mount Hosín na Eriksonovu představa o oboustranném ovlivňování generací, které nazval vzájemností.

Cíle a výstupy

Zachování původně zemědělského farního areálu Hosín pro budoucí generace je reálné pouze prostřednictvím změny funkční náplně. Ekologie je v současné době velké téma, ve kterém bude bez pochyby do budoucna potřeba ještě značné osvěty. Příměstský charakter lokality vidíme jako velkou výhodu, protože poskytuje příležitost pozvat školy do přírodního prostředí, které umožní ještě intenzivnější práci s dětmi než ve školních budovách. Kromě toho je areál vzhledem ke své lokalitě zajímavou destinací pro letní vzdělávací tábory a turismus, což značně rozšíří jeho procento obsazenosti.

Cílem předkládaného investičního záměru je zefektivnění využitelnosti areálu Hosín, zvýšení poskytovaného standardu služeb prostřednictvím příměstského Střediska volného času a vzdělávání pro školy a širokou veřejnost, a to vše při zachování historické hodnoty památkově chráněného areálu. Chceme zde vytvořit prostor, kde se může uskutečnit nejrůznějšími nástroji nový dialog o tom, jak budeme utvářet budoucnost naší planety. V rámci přípravy na programovou část projektu jsme prohloubili spolupráci se Spolkem Most-České Budějovice, který v jihočeském prostoru působí již více než 20 let a sám spravuje Středisko volného času a vzdělávání na Ktiši poblíž přírodní rezervace na rozhraní Šumavy a Šumavského podhůří. Díky úzké spolupráci s Pastoračním střediskem při Biskupství českobudějovickém nabyl za tu dobu bohaté zkušenosti v oblasti volnočasových aktivit a vzdělávání pro širokou škálu cílových skupin a proto jej lze považovat za adekvátního partnera zahájili který bude zárukou kvality pro budoucí volnočasové a vzdělávací programy.

Cílové skupiny
 • více než 160 mateřských, základních, středních, vyšších středních a vysokých škol ve spádové oblasti České Budějovice
 • školy z Jihočeského kraje
 • vícedenní školní vzdělávací zájezdy
 • letní volnočasové a vzdělávací tábory
 • sezónní návštěvníci oblasti
 • více než 240 farností českobudějovické diecéze

Základní myšlenka je vytvořit ekologicky vyvážený komplex, který je co nejvíce soběstačný, s využitím co největšího množství regionálních přírodních materiálů a respektování architektonicko-historické hodnoty památkově chráněných budov a zahrady.

Ideový záměr
 • prostor pro multifunkční, multimediální a interaktivní vzdělávání
 • respekt k důstojnosti člověka a životnímu prostředí
 • ekologická etika pro děti a mládež
 • propagace a popularizace vědy
 • interdisciplinární vzdělávací programy
 • harmonie mezi architekturou, historií a ekologií
 • finančně dostupné krátkodobé a střednědobé školní pobyty
 • doplňující výuka pro MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ
 • ekologicky vyvážené, energeticky soběstačné prostředí
 • využití regionálních a přírodních materiálů
Celkové náklady

Investiční náklady na realizaci celého projektu se odhadují na 100 milionů Kč (v cenách 2021). Doposud se veškeré úsilí věnovala projektové činnosti a získalo se tak Stavební povolení pro většina objektů. V poslední dvou letech jsme se zaměřili na získání dotaci ve výši 38,5 milionů Kč od Fondů EHP a Norska. Jakkoliv vypadali výhledy nadějné, nakonec získaly podporu významnější kulturní památky v naší republice. 900 000 Kč bylo darováno a proinvestováno od Americké biskupské konference. 5 milionů bylo závazně přislíbeno od Renovabis. Intenzivně hledáme další finanční zdroje. Pokud byste chtěli tento a podobné počiny projektu mounthosin.cz podpořit, vyberte si jedno z možností na webu podportenas.online. Děkuji za Vaši přízeň.