Valentýn


1 Kor 13, 3-8

„A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne.“
 

Sv. Valentýn je svátkem lásky, který je pro podnikatele velkou příležitostí ke zvýšení tržeb v komerčně nepříliš výrazném období. Rychle se v České republice zakořenil, ne-boť láska je vždy lákadlem. A tak se i u nás stal dnem, kdy si zamilovaní, ale i dlouho sezdaní vyhrazují pro sebe více času než v běžném dni, kupují dárky, chodí spolu do divadla, kina nebo do restaurace. Vzhledem k množství jednotlivců bez vztahu si v ten den posílají zprávu i přátelé a zajdou si na zábavu. Je to krásné, pokud je to ze srdce, ale stane se to povrchní, pokud ten den nezmění náš celkový postoj k bližnímu.

Valentýn je světec, něco jako nebeský kamarád, který se za nás pozemšťany přimlouvá u Boha, protože jakožto světec je Bohu blíže. Podle tradice je patronem čisté a oddané lásky, zejména mladých. Nežil v minulém století, ale ve 3. století za panování císaře Claudia II. Tehdy bylo křesťanství náboženstvím, které nebylo římskou nadvládou ak-ceptováno a bylo tudíž často pronásledováno. Křesťanům se vyčítalo, že se odmítají klanět nejrůznějším bůžkům, a zejména, že odmítají uznávat císaře jako boha.

Láska sv. Valentýna byla tak ryzí, že neměl strach. Když se ho císař zeptal, proč ho ne-chce uctívat, sv Valentýn mu měl odpovědět: “Tito bohové jsou samá nečistota a hřích. Jen Kristus je pravý Bůh, a pakliže mu uvěříš, bude tvá duše spasena a ty zvítězíš nad ne-přáteli." Totéž řekl svému soudci. Ten odvětil: „Pokud ten Tvůj Bůh je skutečně tak mocný, ať skrze tebe ukáže svou moc a uzdraví mou slepou dceru." Sv. Valentýn si nechal před-vést slepou dceru, a tu noc se hluboce modlil za zázrak. Když přišla, položil svou dlaň na její oči a prosil Boha o zázrak. Dívka se uzdravila. Soudce s celou svou rodinou uvěřil v Ježíše a nechal se od sv. Valentýna pokřtít. Křesťané měli z obrácení této rodiny vel-kou radost a chválili Boha, ale nevěřící to pobouřilo. Počkali si na sv. Valentýna, zbili ho a nakonec mu usekli hlavu.

Pověst o něm a o jeho čisté a nezištné lásce se šířila po staletí a jeho příběh oslovil mnoho lidí a přivedl je k hlubší lásce jednoho k druhému. Láska, o které je řeč, není ta povrchní láska , jež spíše připomíná zamilování nebo znamená sexuální styk. Je to lás-ka velmi náročná – vyznačuje se trpělivostí, laskavostí, přejícností, čestností, nevy-chloubá se a není domýšlivá, hledá prospěch druhého, není podrážděná a odpouští. Kéž se 14. únor stane dnem takové lásky.

K tomu nám žehnám +